"ข้าพเจ้าจึงได้มีจดหมายติดต่อนายวินสตัน เชอร์ชิลล์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษขณะนั้นว่า โลหิตหยาดสุดท้ายของคนไทยที่อยู่ในอังกฤษนี้จะต่อสู้ต่อไป และจะขอจัดตั้งคณะเสรีไทยกอบกู้ประเทศชาติ"

"คณะเสรีไทยซึ่งได้กระทำงานครั้งนี้ ต่างมีความตั้งใจว่าจะไม่มุ่งหวังหรือเรียกร้องการตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นทุกคนมุ่งหวังที่จะกอบกู้ประเทศชาติเป็นสำคัญ และปรารถนาที่จะให้คนไทยทุกๆ คน รวมเป็นหน่วยเดียวกันและเป็นเสรีไทยด้วยกันทุกคน"

"ขอให้ลืมความหลังเสีย และขอให้มาช่วยกันทำงานให้แก่ชาติ มิฉะนั้น เราจะต้องแตกแยกกันอยู่เรื่อยๆ การเมืองของเราจะต้องใสสะอาด จะต้องไม่เป็นอย่างที่แล้วๆ มา..เพื่อสวัสดิภาพของประเทศชาติ และเพื่ออนุชนรุ่นหลังของเราจะได้ไม่ถือเอาเป็นแบบอย่างด้วย"

ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน

ข้อมูลหนังสือ