"ท่านเชื่อว่า ความคิดของท่านจะเป็นที่ยอมรับ และเป็นสิ่งที่ท่านอยากมากที่สุด ที่ท่านเคยพูดกับพี่คือ ระบบความคิดไม่ใช่จะมีแต่ของต่างประเทศเท่านั้น แต่ระบบความคิดของคนไทยก็มี และท่านถือว่าท่านก็เป็นผู้หญิงที่ได้ค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับสภาพสังคมไทย และได้รวบรวมขึ้นมาเป็นระบบความคิดที่เป็นตัวของตัวเอง มีลักษณะของสังคมไทย"

- วาณี พนมยงค์ สายประดิษฐ์

"การเลือกตั้งครั้งนี้...จำเป็นจะต้องนำภารกิจของการปฏิวัติ ๒๔๗๕ ที่ทำไม่เสร็จมาทำให้เสร็จ คือการเอาหลักกฎหมาย เอาจิตวิญญาณของการปฏิวัติ ๒๔๗๕ กลับคืนสู่สังคมไทยอีกครั้ง นั่นก็คือ อำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของราษฏรทั้งหลาย"

- ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ข้อมูลหนังสือ

  • ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๒ : ความหวังและอนาคตประเทศไทย
  • ผู้เขียน: กษิดิศ อนันทนาธร
  • สำนักพิมพ์: สยามปริทัศน์
  • จำนวนหน้า: 216 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2562
  • ISBN: 9786164860049