Business of War Room สงครามธุรกิจ ทุกคนมีหนึ่งหัว สองมือ และสองเท้า เท่ากัน ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกัน ความแตกต่างที่ทําให้เราชนะกันได้ คือ กลยุทธ์ที่ฉลาด และ กลยุทธ์ที่ฉลาดกว่า จง
ใช้กลยุทธ์ที่ฉลาดกว่าเอาชนะศัตรู เพราะในโลกธุรกิจ ผู้นําต้องเป็นคนฉลาด + มองการณ์ไกลกว่าเท่านั้น ถึงจะเป็นผู้ชนะ

ข้อมูลหนังสือ

  • Business of War Room สงครามธุรกิจ
  • ผู้เขียน: ดำรงค์ พิณคุณ
  • สำนักพิมพ์: Damrong Pinkoon
  • จำนวนหน้า: 288 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2558
  • ISBN: 9786163820327