“...แม้จะรังเกียจมันมากเพียงใด แต่เมื่ออยู่ใต้ฟ้าผืนนี้มนุษย์ก็ต้องมีชีวิตต่อไปท่ามกลางสายลมที่พัดเป่าลงมาจากฟ้าเบื้องบน...”

บางส่วนจาก เรื่องของหัวที่หลุดออกมา

“...บางทีเบื้องหลังของความจงรักภักดีจนเกินงามนี้อาจแฝงไว้ด้วยความทะเยอทะยานอยากช่วงชิงบ้านหลังนี้หากสบโอกาสก็เป็นได้ […] ถ้าข้าตามใน ‘นาย’ ‘บ้าน’ จะตกอยู่ในอันตราย แต่ถ้าข้าทำเพื่อ ‘บ้าน’ ข้าจะต้องขัดใจ ‘นาย’...”

บางส่วนจาก ความจงรักภักดี

“...มันเป็นวิถีของโลกนี้ที่จะปฏิเสธเรื่องยากและยอมรับเรื่องง่าย..”

บางส่วนจาก ขาม้า


 

ข้อมูลหนังสือ

  • ความจงรักภักดี และเรื่องสั้นอื่นๆ
  • แปลจากหนังสือ: Loyalty and Other Stories
  • ผู้เขียน: Ryūnosuke Akutagawa
  • ผู้แปล: วาด รวี
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 173 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2560
  • ISBN: 9786167196718