เมื่อภรรยาหายตัวไปอย่างลึกลับ นักเขียนหนุ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นอิสระ เมื่อเวลาฝ่านไปมันกลายเป็นอิสรภาพที่จะอยู่เพียงลำพังอย่างหดหู่ จากความคิดถึงกลายเป็นโหยหา กระวนกระวาย หมกมุ่นและตระหนักว่าเธอมีความหมายต่อชีวิตของเขาเพียงไร เขาจึงออกเดินทางไกลเพื่อตามหาเธอ และค้นหาตัวเองที่หลงทางระหว่างถนนชีวิตคู่อันยาวไกล

ข้อมูลหนังสือ