สรุปย่อสามก๊กตั้งแต่ต้นจนจบ ผู้เขียนอ้างอิงจากทั้งวรรณกรรมสามก๊ก (นิยาย) และจดหมายเหตุสามก๊ก (ประวัติศาสตร์จริง) โดยจำแนกเป็นสงคราม 26 ครั้ง อธิบายว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร รวมถึงผลกระทบของแต่ละสมรภูมิ ผู้เขียนวิเคราะห์ไว้หมดว่าตรงไหนที่ฉบับนิยายเขียนเกินจริง ตรงไหนที่ขัดแย้งกับประวัติศาสตร์ พลิกความเชื่อที่หลายคนเชื่อกันผิดๆ (จากภาพยนตร์ฯลฯ) เช่นว่าเล่าปี่คือฝ่ายคุณธรรมและโจโฉคือฝ่ายอธรรม อ่านเล่มเดียวก็เข้าใจภาพรวมของสามก๊กได้ ที่สำคัญคือมีแผนที่ประกอบทุกบท ทำเห็นเห็นภาพว่าแต่ละศึกเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไร เป็นหนังสือชุด 3 เล่ม เล่มนี้ซึ่งเป็นเล่มแรกจะสรุปรายละเอียดสงคราม 26 ครั้งที่เด่นๆ รวมทั้งศึกผาแดงที่นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องโจโฉแตกทัพเรือ ส่วนอีกสองเล่มที่เหลือ เล่ม 2 ชื่อว่า "ยอดคนวีรชนสามก๊ก 33 ผู้มีใจสูง" กล่าวถึงบุคคลยุคสามก๊กผู้โดดเด่นด้านบุ๋นเล่ม 3 ชื่อว่า "วีรบุรุษสามก๊ก 27 ขุนศึกผู้เป็นเลิศ" กล่าวถึงบุคคลยุคสามก๊กผู้โดดเด่นด้านบู๊

ข้อมูลหนังสือ