อมตวรรณกรรมจีน ที่แปลเป็นภาษาไทย มีอายุยาวนานกว่า ๒๐๐ ปี และคณะกรรมการวรรณกรรมคดีสโมสรในรัชกาลที่ ๖ ประกาศเกียรติคุณว่าเป็นยอดความเรียงเรื่องนิทาน ได้รับการยกย่องว่ามีสำนวนแปลดีกว่าพงศาวดาจีนเรื่องอื่นๆ ซึ้งเป็นแรงบันดาลให้เกิดสามก๊กฉบับต่างๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองอีกมากมาย

ข้อมูลหนังสือ