จอมคนแผ่นดินเดือดเล่ม 9 ที่ท่านถืออยู่นี้เขียนถึงความสำคัญของการหาข่าว หากว่าเป็นข่าวสารที่ศัตรูจงใจหยิบยื่นให้ อาจเป็นสาเหตุแห่งความปราชัยก็ได้ ดังนั้นเมืองเปียนฮวนตกเป็นของศัตรูอีกครั้ง เอี้ยนเฟยตัดใจหาญสู้เสี่ยงชีวิตกับจู่ฝ่าชิ่ง ซึ่งโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นพระอริยเมตไตรมาจุติ ส่วนชาวฮวนหนีเตลิดมายังนครเจี้ยนคัง ดังนั้นการต่อสู้ทั้งฝีมือและไหวพริบปัญญาเคลื่อนย้ายจากเมืองเปียนฮวนเขตแดนร้างมายังนครหลวงของราชวงศ์จิ๋นตะวันออก

ข้อมูลหนังสือ