การต่อสู้ตัดสินผลแพ้ชนะ   ระหว่างปรมาจารย์มารผังปานกับอิงหยวน ภูตบดีซวีเย่ออู๋กับมนุษย์บัณเฑาะก์หลี่เช่อเม่ย   รวมทั้งการพิสูจน์ความเป็นความตาย   ระหว่างดาบไวชิฉางเจิงกับอิงเฟยแห่งมองโกล เจ้าแหงทวนฟงสิงเลี่ยกับเซียนกุสุมเหนียนเหลียนตัน   ขณะที่หานป๋อได้พบกับโฉมสะคราญฮัวเจี๋ยหวี่   บรรลุความสำเร็จขั้นธรรมและมารร่วมกระแส   ขณะเดียวกันถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาหงอู่ฮองเต้แล้ว ทางการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ หากทว่ามรสุมลับก็ก่อหวอดขึ้นเช่นกัน

ข้อมูลหนังสือ