“เทพทลายนภา” เป็นเรื่องราวที่มาของม้วนภาพเทพยุทธ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ตำราพิสดารของแดนดิน เรื่องราวเกิดขึ้นสมัยราชวงศ์หยวนและเป็นปฐมบทของเรื่อง  เทพมารสะท้านภพ” เรื่องราวกล่าวถึงฟู่อิงพร้อมตัวเอกที่เป็นยอดฝีมือแห่งยุคหกท่าน บุกวังสะท้านห่านป่าของราชบุตรมอง

ข้อมูลหนังสือ