ยอดยุทธ์ปาฏิหาริย์ นวนิยายกำลังภายในแฝงปรัชญาที่เน้นการหักมุมยากคาดเดาตามสไตล์โก้วเล้ง เรื่องเล่าถึงหยูเพ่ยอวี้ที่เห็นบิดาตนสิ้นชีวิตกับตาตนเอง แต่เขากลับถูกว่าเป็นคนวิกลจริต อีกทั้งยังต้องเผชิญกับความตายหลากหลายครั้ง และได้ผ่านพบประสบการณ์ ภยันตราย ความเจ็บปวดที่ผู้อื่นมิอาจเข้าใจรับรู้ได้ จนภายหลังได้รับประสบการณ์ปาฏิหาริย์ กลายเป็นยอดยุทธ์ เป้าหมายของเขามีเพียงชำระแค้น และทำความจริงให้กระจ่าง

ข้อมูลหนังสือ