เหยี่ยวเทพปรากฏขึ้นจากภาพ สมบัติลับอุบัติขึ้นอีกครา อันหลุมฟ้าบุราณมายากประสบ เหยี่ยวนักล่ายากพานพบจบเวหา อย่าลบหลู่เหล่าตํานานเล่าขานมา ล้วนซ่อนปมปริศนาแห่งความนัย

จางเป่าชิ่ง เด็กหนุ่มผู้ถือกําเนิดในยุคหลังการปลดแอก ต้องจับพลัดจับผลูไปใช้ชีวิตที่เขาฉางไป๋ซาน ดินแดนที่เต็มไปด้วยการผจญภัยและปริศนา โดยคิดไม่ถึงว่า เขาและสหายแห่งหมู่บ้านเหยี่ยวจะต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับตํานานลี้ลับแห่งเขาฉางไป๋ซานที่เล่าขานกันมาเนิ่นนาน “ตํานานของเจ้าแห่งทอง หม่าเตี้ยนเฉิน”

ในตํานานเล่าขานเรื่องของหม่าเตี้ยนเฉิน ผู้บุกฝ่าด่านกวงตงสามคราไว้ว่า เพื่อไปขุดหา “โสมป่า” แต่กลับกลายเป็นว่าต้องเข้าสู่สนามรบ สุดท้ายจับพลัดจับผลูต้องขึ้นเขาไปเป็นโจร จนกระทั่ง...เขาค้นพบหลุมฟ้าที่หลีกเร้นจากโลก

ทว่านับจากนั้นมา...เรื่องราวลึกลับกลับเพิ่งเริ่มต้น

สองเรื่องราวจากต่างยุคสมัย ที่แท้มีความเกี่ยวพันกันอย่างไร สมบัติแห่งโบราณกาลจะผูกชะตาเชื่อมโยง และนําทั้งสองมุ่งไปสู่หนไหน?

นี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด!

ข้อมูลหนังสือ