กำหนดเวลาสามปีมาถึงแล้ว! ศึกระหว่างเซียวเหยียนและน่าหลันเยียนหรานเริ่มขึ้นแล้ว จากเศษสวะที่ถูกผู้คนดูถูก ในที่สุดเซียวเหยียนก็ได้เวลาสำแดงให้แผนดินรับทราบถึงตัวตนของเขา ศึกที่สำนักม่านเมฆา จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงใด ยังมี ศึกอันยิ่งใหญ่นี้ ยังได้ชักนำเหล่ายอดฝีมือมากมายจากทั่วสารทิศ ทั้งยังทำให้สองยอดฝีมือระดับ “ปรมาจารย์” ปรากฏตัวอีกด้วย สุดท้ายแล้วผู้ใดจะเป็นผู้ชนะ

ข้อมูลหนังสือ