"จางผิง" บัณฑิตยาจกผู้หมายเข้านครหลวงเพื่อสอบเป็นขุนนาง เนื่องเพราะขาดแคลนเงินตรา จางผิงต้องตั้งแผงขายหมี่ริมถนนเพื่อยังชีพ จนถูกผู้เข้าสอบรุ่นเดียวกันดูหมิ่นดูแคลน

หากแต่เขากลับโปรดปรานการสันนิษฐานวินิจฉัยคดี โดยเฉพาะคดีแปลกพิสดารทั้งหลายแห่งเมืองหลวง เขาเป็นดาวไม้กวาดมากคราวเคราะห์ เรื่องราวมากเงื่อนงำ และคดีฆาตกรรมมักบังเกิดรอบกาย

จนกระทั่งเขาได้พบกับ "หลันเจวี่ย" รองเสนาบดีกรมพิธีการโดยบังเอิญ นับแต่นั้นมาจากบัณฑิตยากจน กลับกลายเป็นขุนนาง จางผิงผู้พบปัญหาอุปสรรคนานาไม่ขาดสาย กลับไม่เคยคิดว่าหนทางแห่งชีวิตขุนนาง จะเริ่มต้นขึ้น ณ บัดนี้

 

ข้อมูลหนังสือ