เซียวเหยียนหลังจากลบคำสบประมาทว่า เศษสวะ เขาก็หวนคืนสู่ศักดิ์ฐานะแห่งอัจฉริยะประจำตูลกูลเซียวอีกครั้ง หากแต่ คลื่นลมในเมืองอูถ่านที่สุขสงบสันติมาตลอด พลันเกิดความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสองตระกูลใหญ่ หนึ่งคือตระกูลเซียว อีกหนึ่งคือตระกูลเจี่ยเลี่บ โดยความนัยเบื้องหลัง เกี่ยวพันถึงนักปรุงยาคนหนึ่ง เหตุการณ์ในคราครั้งนี้ เซียวเหยียนจะมีส่วนช่วยคลี่คลายอย่างไร?

ข้อมูลหนังสือ