ฟ่านเสียนได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางคุมสอบฤดูชุนเทียน หากแต่ในการสอบครั้งนี้ ฟ่านเสียนกลับเลือกกระทำการณ์อันสะท้านราชสำนัก นอกจากนี้ฟ่านเสียนยังได้รับแต่งตั้งเป็นราชทูต ต้องเดินทางออกจากดินแดนรัฐชิ่งเป็นครั้งแรก

ข้อมูลหนังสือ

  • หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร เล่ม 5
  • ผู้เขียน: Mao Ni
  • ผู้แปล: น.นพรัตน์
  • สำนักพิมพ์: สยามอินเตอร์
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2561
  • ISBN: 9786164571884