การวางแผนเพื่อสังหารหยวนฮ่าว จะสำเร็จหรือไมผลลัพธ์ของการลงมือครั้งนี้จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงใดนอกจากนี้ การเสียชีวิตของบุคคลที่เคารพรัก ผลักดันให้ตี๋ชิงตระหนักถึงหน้าที่ เขาต้องพิทักษ์แผ่นดินนี้ เขาต้องเป็นจอมทัพแห่งยุค เขาเป็นวีรบุรุษเพื่อไม่ให้คนที่เขารักต้องผิดหวัง!แผ่นดินต้าซ่งนี้เขาต้องปกปักรักษาให้จงได้

ข้อมูลหนังสือ