ยางหลิงได้รับมอบหมายให้ไปยึดทรัพย์ที่บ้านเดิมของตระกูลอิ้นที่เขตป้าโจว แต่แล้วพลันเกิดเหตุแทรกซ้อนมากมาย หยางหลิงจะแก้สถานการณ์อย่างไร?

ข้อมูลหนังสือ