การวางแผนลิดรอนเขี้ยวเล็บของเถียงสั้งเอียนอีกครั้ง เป็นการวางแผนที่ห้ามพลาดแม้เพียงน้อย ศึกนี้เป็นศึกทางน้ำ นอกจากหลงอิงและฝูไท่ ยังมีสองสุดยอดฝีมืออย่างฝ่าหมิงและนักพรตไท่หยวนร่วมลงมือด้วย พวกมันจะทำแผนนี้สำเร็จหรือไม่

ข้อมูลหนังสือ