เหยี่ยวมารสยบสิบทิศ เล่ม 19 เล่มนี้ เล่าถึงหลงอิงและฝูไท่ยังคงฉกชิงหาโอกาสเปลี่ยนพลิกสถานะอยู่ในนครหลวง ทำให้ต้องร่วมมือกับศัตรูของตนเองอย่างไถเล่อซวีหวิน แต่ขณะเดียว ฝ่ายหลงอิงก็พลันปรากฏผู้ชฃ่วยอันเข้มแข็งสองคนมาร่วมมือกับหลงอิงที่เมืองหลวง

ข้อมูลหนังสือ