การตายของอู่ซันซื่อและหลี่ฉงจวิ้น นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงมากมายแก่ราชสำนักถัง หลี่เสียนสัมผัสได้ถึงวิกฤตการณ์ที่ใกล้ตัวเข้ามาทุกขณะ ทำให้เขาต้องแสดงอำนาจในฐานะฮ่องเต้ออกมา ยังมี ปฏิบัติการณ์สังหาร “เถียน” ยังคงดำเนินต่อไป ด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย หลงอิงจะสามารถกำจัดเถียนสั้งเอียนได้หรือไม่

ข้อมูลหนังสือ