เหยี่ยวมารสยบสิบทิศ เล่ม 15 เล่มนี้ เปิดตัวละครใหม่ ได้แก่ไป่หยา ( เขี้ยวขาว ) และที่สำคัญคือ คนผู้นี้ยังรู้จักวิชามือโลหิต ขณะเดียวกัน นครฉางอานเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน ที่แท้แล้วกลับเกิดเรื่องราวอันใดขึ้น

ข้อมูลหนังสือ

  • เหยี่ยวมารสยบสิบทิศ เล่ม 15
  • ผู้เขียน: หวงอี้
  • ผู้แปล: น.นพรัตน์
  • สำนักพิมพ์: สยามอินเตอร์
  • จำนวนหน้า: 224 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2560
  • ISBN: 9786164102699