เหยี่ยวมารสยบสิบทิศ เล่ม 14 เทพอธรรมหลงอิงเดินทางกลับสู่หนันเจา เพื่อเยี่ยมเยียนบุตรภรรยาและสหายทั้งหลาย ค่อยทราบว่าตนเองกลับมีบุตรเพิ่มมากอีกคนแล้ว หลงอิงตั้งใจอยู่ร่วมกับบุตรภรรยาให้นานที่สุด แต่แล้วเรื่องราวในโลกกลับเต็มไปด้วยเหตุเปลี่ยนแปลงสุดคาดคิดว่าที่แท้เกิดเรื่องอันใดขึ้น

ข้อมูลหนังสือ