เหยี่ยวมารสยบสิบทิศ เล่ม 1  จากที่บูเช็คเทียนตัดสินใจลงจากบัลลังก์  แล้วเก็บตัวเพื่อหาวิธี “ทลายนภา” จากไปเช่น เอี้ยนเฟย แผ่นดินจีนจึงผลัดเปลี่ยนจากราชวงศ์โจวกลับมาเป็นราชวงศ์ถัง  จากตระกูลอู่กลับสู่ตระกลูหลี่  

หากแต่ในชั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงนั้น กลับเต็มไปด้วยขวากหนาม ทั้งสหพันธ์แม่น้ำใหญ่  กองทัพถูเจี๋ย คลื่นลับภายใน หลงอิงที่เป็นเทพอธรรมและเป็นเสาค้ำยันแห่งยุคสมัย จะสามารถทำให้ยุคสมัยที่เต็มไปด้วยการแก่งแย่งนี้ กลับสู่ความสงบสุขได้หรือไม่

ข้อมูลหนังสือ