ธงใหญ่โบกสะบัด คือฤดูสารทขโมยล้าลงโทษทัณฑ์ เป็นเหตุการณ์เปิดฉากของธวัชล้ำฟ้า เขียนถึง ทิตง ทั้งที่กอปรด้วยสติปัญญาความกล้าหาญ ถือน้ำใจเทิดคุณธรรม มาตรว่าถูกเข้าใจผิดติดต่อกัน ยังยื่นมือช่วยเหลือศิษย์ร่วมสำนัก เป็นเหตุให้พลัดตกลงจากหน้าผา ได้รับวาสนาในคราเคราะห์ มิเพียงประสบพบกับจุ้ยเล้งกวง ผู้งามทั้งกิริยาและจิตใจ ทั้งยังค้นพบขุมทรัพย์สำนักธวัชล้ำฟ้า หลักจากนั้นใช้สติปัญญาดำเนินกุศโลบายเปิดฉากปฏิบัติ การล้างแค้น  ธวัชล้ำฟ้าแม้เขียนถึงการล้างแค้น ขณะเดียวกันก็ถ่ายทอดลักษณะนิสัยใจคอของมนุษย์ เล่ห์เพทุบายในยุทธจักร และความรักความใคร่ที่ซับซ้อน 

ข้อมูลหนังสือ