เหยี่ยวมารสัประยุทธ์สิบทิศ เล่ม 17 ศึกนครหลวงใกล้ได้บทสรุป เทพอธรรมใช่จะกลายเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้ำให้แก่เข่อข่านน้อยหรือไม่? ยังมี พระนางบูเช็กเทียน ที่เบื่อหน่ายหารเมือง วางแผนถอนตัวเร้นกายเพื่อค้นหาวิถีแห่งฟ้า บทสรุปของจักรพรรดินีผู้เฉียบขาดผู้นี้จะเป็นอย่างไร

ข้อมูลหนังสือ