รหัสลับหลังคาโลก เล่ม 7 หลังจากการฟอร์มทีมค้นหาวิหารพาปาลาใหม่ ซึ่งมี จัวมู่เฉียงปา เป็นผู้นำได้สิ้นสุดลง ในที่สุดพวกเขาก็พรอ้มออกค้นหาวิหารพาปาลาอีกครั้ง ประกอบกับเบาะแสสำคัญที่พวกเขาได้รับจากกระจกทองเหลืองที่หวังโย่วพบในวิหารใต้ดินของมายา ทำให้วิหารพาปาลาดูจะใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น แต่อุปสรรคอันยิ่งใหญ่ของพวกจัวมู่เฉียงปาคือธารน้ำใต้ดินอับซับซ้อนและน่าสะพรึงกลัว ธารน้ำที่ยิ่งใหญ่และปราศจากแสงใดๆสาดส่อง พวกจัวมู่เฉียงปา จะผ่านมันไปได้อย่างไร ?

ข้อมูลหนังสือ