ตั้งแต่ ค.ศ.1934 เป็นต้นมา นับเวลาได้ 84 ปี แล้ว ที่วรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้ปรากฏต่อสายตาผู้อ่าน

การที่วรรณกรรมเรื่องหนึ่งซึ่งมีตัวละครสำคัญเป็นเพียง 'พี่เลี้ยงเด็ก' ครองใจคนอ่านเนิ่นนานเกินครึ่งศตวรรษ เป็นที่ชื่นชมของผู้คนหลายชาติหลากภาษา ทุกยุคทุกสมัยอย่างไม่เสื่อมคลาย ทั่วทุกมุมโลกในกลุ่มประเพณี วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามนับเป็นสิ่งน่าคิด เพราะนั่นย่อมหมายความว่า เรื่อง 'แมรี่ ป๊อปปิ้นส์' ต้องมีเสน่ห์บางอย่างดึงดูดใจคนอ่านได้อย่างวิเศษ ยิ่งเมื่อได้สร้างเป็นภาพยนต์ ก็ยิ่งทำให้ผู้คนทั้งหลายอยากรู้จักแมรี่ ป๊อปปิ้นส์ มากขึ้นอีก

ข้อมูลหนังสือ