'แมรี่ ป๊อปปิ้นส๎ กลับมาแล้ว' เป็นหนังสือเล่มที่สองในชุด 'แมรี่ ป๊อปปิ้นส๎' ของพาเมล่า ลินดอน แทรเว่อร์ส๎ ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบอย่างยิ่งในกลุ่มผู้อ่าน จินตนาการของเธอช่วยให้เด็กนับแสนล้านคนกลายเป็นเด็กช่างคิด ช่างฝัน เข้าใจชีวิต และรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1934 เป็นต้นมา นับเวลาได้กว่า 84 ปีแล้ว ที่วรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้ปรากฏต่อสายตาผู้อ่าน การที่วรรณกรรมเรื่องหนึ่ง ซึ่งมีตัวละครสำคัญเป็นเพียง 'พี่เลี้ยงเด็ก' ครองใจคนอ่านเนิ่นนานเกินครึ่งศตวรรษ เป็นที่ชื่นชมของผู้คนหลายชาติหลายภาษา ทุกยุคทุกสมัยอย่างไม่เสื่อมคลาย ทั่วทุกมุมโลก ในกลุ่มประเพณี วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม นับเป็นสิ่งน่าคิด เพราะนั่นย่อมหมายความว่า เรื่อง 'แมรี่ ป๊อปปีนส์' ต้องมีเสน่ห์บางอย่างดึงดูดใจคนอ่านได้อย่างวิเศษ ยิ่งเมื่อสร้างเป็นภาพยนตร์ ก็ยิ่งทำให้ผู้คนอยากรู้จักแมรี่ ป๊อปปีนส์ มากขึ้นอีก !


ข้อมูลหนังสือ