สาระของนวนิยายเรื่องนีกล่าวถึงการลบเหลี่ยม-เฉือนคม ระหว่างข้าราชการหนุ่มผู้มุ่งมั่นกับงานฝ่ายปกครองกระทั่งเป็นถึงผู้ว่า งานเมือง ขณะชายหนุ่มอีกคนซึ่งมียศถาเป็น เสือป่า ก็มุ่งมั่นกับการสร้างชีวิตจนเป็นเจ้าพ่อ ทว่าชีวิตอีกด้านก็ลุ่มหลงอบายมุขทั้งฝิ่นและการพนัน กระนั้นชายหนุ่ม ทั้งสองก็ยังเกี่ยวดองในฐานะคนร่วมยุคสมัยเดียวกัน
เป็นนวนิยายที่สะท้อนการต่อสู้ของ "เจ้าขุนมูลนาย" กับ "นักเลงลูกทุ่ง" ได้อย่างชัดเจน

ข้อมูลหนังสือ