1 นาที ฝึกมองคนให้ทะลุ

  • ลับสายตาให้เฉียบแหลม
  • การอ่านสีหน้าของผู้อื่น
  • การอ่านผู้อื่นจากการวางตัว
  • การอ่านผู้อื่นจากภาษากาย
  • การอ่านคนจากคำพูด
  • การอ่านคนจากมารยาทและการศึกษา
  • การอ่านคนจากการกระทำที่เคยชินในชีวิตประจำวัน
  • การอ่านคนจากงานอดิเรก
  • การอ่านนิสัยคนจากการคบเพื่อน

ข้อมูลหนังสือ