แม้หนังสือเล่มนี้จะได้รับการเผยแพร่มากว่ายี่สิบปีแล้วในภาษาอังกฤษ แต่ข้อมูล การตีความข้อมูล การตั้งคำถาม และความพยายามในการตอบคำถามเกี่ยวกับการก่อรูปของรัฐไทย กำเนิดและการจบสิ้นลงของระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งศตวรรษ ยังคงเป็นสิ่งที่น่าสนใจยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์การก่อตัวของรัฐไทย สำหรับผู้เขียนคำนำเสนอ สิ่งที่ชอบและประทับใจในงานเขียนเรื่องนี้คือวิธีอภิปรายให้เหตุผลหักล้างแนวความคิดและความเชื่อที่มีมาแต่เดิม ในขณะที่อ่านหนังสือเล่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่ท้องถิ่นทางเหนือพยายามต่อสู้กับอำนาจของส่วนกลางที่แผ่ขยายออกไปเพื่อผนวกรวม ผู้เขียนคำนำเสนอยังอดนึกถึงปัญหาทางการเมืองร่วมสมัยไม่ได้ สำหรับ

ประชาชนทั่วไปที่สนใจใฝ่รู้ความเป็นมาของรัฐไทยในช่วงก่อตัวและไม่ต้องการรับรู้แต่เพียงสิ่งที่ทางการโฆษณากล่อมเกลา หนังสือเล่มนี้จะเป็นเครื่องนำทางชั้นดีในการทำความเข้าใจอดีต จะช่วยทำให้ผู้อ่านมีทัศนะที่เที่ยงตรงขึ้น และมองเห็นพัฒนาการของรัฐไทยในแบบที่มันเป็น ไม่ใช่แบบที่ทางการต้องการให้มันเป็น

- บางส่วนจากคำนำเสนอโดยวรเจตน์ ภาคีรัตน์

ข้อมูลหนังสือ

  • อาณานิคมสมบูรณาญาสิทธิราชย์: การก่อรูปรัฐไทยสมัยใหม่จากศักดินานิยมสู่ทุนนิยมรอบนอก (ปกอ่อน)
  • แปลจากหนังสือ: The Rise and Fall of the Thai Absolute Monarchy
  • ผู้เขียน: ไชยันต์ รัชชกูล
  • สำนักพิมพ์: อ่าน Read Journal
  • จำนวนหน้า: 296 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — มีนาคม 2564
  • ISBN: 9786167158709