ผลงานจากนักจิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลคนแรกของญี่ปุ่น

องค์กรที่ดี คือ องค์กรที่สมาชิกทุกคนร่วมกันสร้างผลงานอย่างเต็มความสามารถ แต่บางครั้งผลลัพธ์ก็ไม่เป็นตามที่ตั้งใจ เพราะเกิดความบาดหมางหรือไม่เข้าใจกัน

ฮิโรโกะ มิซุชิมะ ผู้ริเริ่ม จิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล คนแรกของญี่ปุ่น กล่าวว่า คนสำคัญที่คอยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็คือหัวหน้านั่นเอง เพราะเมื่อหัวหน้าสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานได้ก็จะเป็นที่ชื่นชอบของลูกน้อง ความร่วมมือร่วมใจในการทำงานก็ย่อมเพิ่มขึ้นด้วย

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงบทบาทของหัวหน้าในการกระชับความสัมพันธ์และกำจัดความขัดแย้งทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ลูกน้องด้วยกันเอง หรือลูกน้องกับบุคคลภายนอก รวมถึงการสร้างแรงผลักดันในการทำงาน ดังนี้

 • หัวหน้าต้องเคารพ "พื้นที่" ของผู้อื่น
 • หัวหน้าต้องเข้าใจทบบาทหน้าที่ที่ลูกน้องคาดหวังจากตัวเอง
 • หัวหน้าต้องไม่พยายามเปลี่ยนอีกฝ่ายแต่สร้างสภาพแวดล้อมให้เขาเปลี่ยนตัวเองได้ง่าย
 • หัวหน้าต้องฟังโดยวางความคิดของตัวเองไว้ข้างๆ
 • หัวหน้าต้องตรวจสอบว่าอีกฝ่ายเข้าใจเจตนาที่แท้จริงหรือไม่

เชื่อเหลือเกินว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็น คู่มือกำจัดความเครียดในที่ทำงาน เพื่อสร้างสุดยอดทีมที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างไม่สิ้นสุดแน่นอน 


ข้อมูลหนังสือ

 • Super Boss อยากทำงานกับหัวหน้าแบบนี้จัง
 • แปลจากหนังสือ: Buka wo Motsu Hito no Shokuba no Ningenkankei
 • ผู้เขียน: Hiroko Mizushima
 • ผู้แปล: อาคิรา รัตนาภิรัต
 • สำนักพิมพ์: Amarin HOW-TO
 • จำนวนหน้า: 188 หน้า ปกอ่อน
 • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2562
 • ISBN: 9786161829186