ผู้แปล: ธนัฐ ศิริวรางกูร (หมอนัท คลินิกกองทุน), ธนวรรณ เลิศลักขณากุล