ผู้แปล: ณัฐชยา หิรัญญสมบัติ, ณฐพร เมฆสวัสดิ์, ชัยวัฒน์ เพชรกุล, ลัลลดา พุทธรักษ์, พัชร์พิชา ธนาเกษมพิพัฒน์, สิริกาญจน์ บุญเอนกพัฒน์, ภฤศ ปฐมทัศน์