ผู้เขียน: วรรธนา วีรยวรรธน, ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์, ปอ เปรมสำราญ, ภวิล เฟย์ และโบนิตา อาดา