เคล็ดลับ... ในการเข้าใจมนุษย์ เข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้อื่น โดยเปรียบชีวิตของคนคนหนึ่งเป็นดั่งถ้วยกาแฟใบเล็กที่มีส่วนผสมแตกต่างกัน กว่ากาแฟถ้วยนี้จะมีรสชาติกลมกล่อม อร่อยถูกปาก
ต้องผ่านการปรับเปลี่ยนส่วนผสมให้มีความพอเหมาะพอดี ซึ่งสูตรลับของการเปลี่ยนแปลงนี้ สามารถพลิกชีวิตคนเป็นล้านคนได้

ข้อมูลหนังสือ