นรกขุมต่อไปมีป้ายแขวนไว้ว่า 'พวกหลอกลวง'
          ฉันเห็นฅนจำนวนมากในนรกขุมนี้ มียักษ์คอยเชือดเนื้อของฅนเหล่านี้ และยื่นให้พวกผีที่อดอยากกินไม่หยุดหย่อน พวกผีก็กินเอาๆ ยักษ์ก็เชือดเนื้อสดๆ จนเหลือแต่กระดูก แล้วลมนรกก็พัดวูบมา ทำให้มีเนื้อปรากฏขึ้นบนร่างของฅนเหล่านั้นใหม่ แล้วงูเหล็กและหมาทองแดงก็จู่โจมเข้ากัดทึ้งเนื้อและดูดเลือดจนแห้ง เสียงร้องกรีดด้วยความทรมานของผู้ฅนดังก้องไปทั่ว ผู้คุมบอกฉันว่า 'เมื่อผู้ต้องโทษเหล่านี้ยังมีชีวิตอยู่ในโลก พวกเขาเคยมีตำแหน่งการงานใหญ่โต เขาแสร้งทำเป็นฅนซื่อและแสนดี แต่ความจริงเขาแอบรับสินบนและกระทำความชั่วมากมาย บางฅนเป็นถึงรัฐมนตรี แต่โกงกินผลประโยชน์ของประเทศชาติ และดูดเลือดประชาชน---'

จากเรื่อง เมืองนรก

ข้อมูลหนังสือ