สามก๊กฉบับวรรณกรรมของหลอก้วนจงที่ผู้คนนิยมอ่าน
มีเรื่องจริงอยู่ 70 เรื่องแต่ง 30 เหตุที่เป็นเช่นนั้น
เพราะแต่งเสริมเรื่องราวเพื่อความสนุกสนานในการอ่าน

...สามก๊กฉบับประวัติศาสตร์
แม้ไม่อาจให้ความเพลิดเพลินได้เท่า
แต่ความเป็นมาเป็นไปของเรื่องราวนั้นสมเหตุสมผล
สะท้อนเหลี่ยมเล่ห์ต่างๆ ที่เคยนำมาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณ

การสืบทอดบัลลังก์ต่อจากพ่อและพี่ชายของซุนกวน
ทำให้กุนซือในยุคของเขา มีทั้งคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ไฟแรง
ส่งผลต่อแนวคิดการบริหารที่แบ่งออกเป็นหลายขั้ว
แต่ถึงกระนั้น กุนซือง่อก๊กก็ยังคงมุ่งมั่นเพื่อบ้านเมือง
และภักดีต่อบัลลังก์ของผู้นำตระกูลซุนอย่างไม่เสื่อมคลาย

ข้อมูลหนังสือ

  • จดหมายเหตุสามก๊ก ตอน ยอดกุนซือง่อก๊ก (ปกใหม่)
  • ผู้เขียน: ยศไกร ส.ตันสกุล
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2558
  • ISBN: 9786163880550-1