สิ่งที่ซ่อนอยู่ในน้ำเสียงเล่าเรื่องเรียบง่าย กลับแฝงอภิปรัชญายิ่งใหญ่ในการมองชีวิตอย่างที่มันเป็น และยังนำเสนอโลกจำลองของวิถีคนยาก ที่มีอาจบรรลุฝันแบบอเมริกันดรีมได้อย่างทรงพลัง ทั้งลีลาการประพันธ์ที่คมคาย ขับเคลื่อนเรื่องราวตรึงผู้อ่านให้ติดตามจนวางไม่ลง และอิ่มเอมกับรสแห่งนวนิยายอย่างถึงที่สุด

ข้อมูลหนังสือ