ผลงานสร้างชื่อของดาเรศร์ "เทอด ยอดธง", "เดี่ยว สมเด็จ", "ยอด นางพญา", "กริ่ง คลองตะเคียน", 
"ดอน ท่ากระดาน" ทั้งห้าคือผู้ที่ถูกเลือกให้ครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัว พร้อมกับภารกิจสำคัญเพื่อชาติ ปฏิบัติการพิฆาตเหล่าทรชนที่คิดร้ายต่อแผ่นดิน

ข้อมูลหนังสือ