เนื่อหาโดยรวมของเรื่องสั้นชุดนี้ จัดเป็นเรื่องสั้นในแนวขนบนิยม นักเขียนใช้ภาษาพรรณาโวหาร สร้างฉาก สร้างบุคคลิกตัวชายหญิง พร้อมเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรักความใคร่ กิเลสตัณหา อำนาจ หน้าที่ ความป่วยไข้ ความไม่สมประกอบของคน 

ข้อมูลหนังสือ