รูปแบบการนำเสนอของเชตวัน เตือประโคน ยังคงรักษามาตรฐานของตนเองไว้ได้เป็นอย่างดีคือ เรื่องสั้นในแต่ละเรื่องนำเสนออย่างเรียบง่าย ปล่อยหมัดตรง เปรี้ยงเดียวจอด แต่ทว่าก็สนุก ชวนให้ติดตาม และเมื่ออ่านจบแล้ว ก็สุดแท้แต่ท่านผู้อ่านจะคิดจะเห็นว่าอย่างไร

เรื่องสั้นต่างๆ ทั้ง ๑๐ เรื่องนั้นคือการบันทึกความวิปริตผิดเพี้ยนของผู้คนในสังคมแห่งความขัดแย้งตลอดสิบปีที่ผ่านมา บอกเล่าทั้งเรื่องไม่เป็นเรื่อง แต่ก็เป็นเรื่อง... เรื่องที่เคยกระจ่างสว่างใสก็กลับมืดมนหม่นมัวลงไป... เรื่องราวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับสังคมลงไปถึงระดับครอบครัว... และเรื่องราวอื่นๆ ที่เราๆ ท่านๆ ประสบพบเจออยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในสังคมไทยขณะนี้

หรือกล่าวในอีกทางหนึ่งว่า นี่คือรวมเรื่องสั้นที่บันทึกเรื่องราวของความไม่รู้หัวรู้หางในยุคสมัยที่ผู้คนกำลังป่วยไข้ก็คงจะไม่เกินเลยไปนัก.

คำนำเสนอ : ในห้วงยามแห่งการป่วยไข้ 
โดย : ภู กระดาษ 

ข้อมูลหนังสือ