หนังสือ "Beyond Talent เหนือกว่าพรสวรรค์" ของ "จอร์น ซี. แม็กซ์เวลล์" เล่มนี้ ได้ถ่ายทอดวิธีคิดที่จะสร้างความสำเร็จให้คุณเป็นผู้ที่มียิ่งกว่าพรสวรรค์ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและผลักดันศักยภาพในตัว ให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยยกประสบการณ์จากชีวิตจริงของผู้ที่ประสบความสำเร็จหลากหลายสาขาอาชีพในระดับโลกมาเป็นกรณีศึกษา การอ่านทฤษฏีของเขาจึงทำให้มองเห็นภาพอย่างชัดเจน ช่วยให้คุณค้นพบศักยภาพที่มีมากกว่าพรสวรรค์ในตัวเอง เรียนรู้จุดแข็ง นำมันออกมาพัฒนา และนำไปใช้อย่างถูกวิธี เพียงเท่านี้ คุณก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับผลลัพธ์จากแนวคิดอันน่าอัศจรรย์นี้

ข้อมูลหนังสือ