หนังสือ How to Grow Your Service Business UP ธุรกิจให้โตขึ้น 8 หลัก เล่มนี้
เป็นหนังสือที่รวบรวมแนวคิด ความรู้ และเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณทำธุรกิจด้านบริการได้ดีขึ้นกว่าเดิม
ให้คุณพร้อมที่จะสร้างธุรกิจจากเดิมที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กมากๆ อาจจะมีแค่ตัวคุณคนเดียวที่เป็นฟรีแลนซ์
เป็นบริษัทที่มีทีมงานและมีลูกค้าไม่กี่ราย หรือมีลูกค้าหลายรายแต่รายได้ไม่เยอะหรือไม่ค่อยมีกำไร
กลายมาเป็นธุรกิจขนาด 8 หลัก (รายได้มากกว่า 10 ล้านบาทต่อปี) ที่มีสุขภาพทางธุรกิจที่ดี
(รายได้ของธุรกิจโอเค สร้างกำไรดีและที่สำคัญ คุณไม่ต้องเครียดในการทำงานจนหัวหมนุ)
โดยปกติแล้ว การที่จะขยายธุรกิจบริการ (Service Business) นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะมันขึ้นอยู่กับคนและความรู้ความเชี่ยวชาญของคนค่อนข้างเยอะ
ซึ่งคนนั้นไม่เหมือนสินค้าแบบที่จับต้องได้ ตรงที่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเอง
การบริหารจัดการคนซึ่งมีความรู้สึกนึกคิดที่หลากหลาย จึงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับคนที่ทำธุรกิจบริการ

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะครอบคลุมหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริการของคุณลูกค้า
ทรัพยากรบุคคล การเงิน และอีกหลากหลายเรื่องที่จะช่วยให้คุณทำธุรกิจบริการได้ดีขึ้น
อีกทั้งยังประกอบไปด้วย SET ทั้ง 3 SETs คือ

 1. Mindset - แนวคิดที่จำเป็นในการทำให้ธุรกิจบริการของคุณเติบโต
 2. Skillset - ชี้เป้าทักษะที่จำเป็นในการทำให้ธุรกิจบริการของคุณเติบโต
 3. Toolset - เครื่องมือที่ช่วยผ่อนแรงหรือเร่งความเร็วให้กับธุรกิจบริการของคุณ
  สำหรับเนื้อหา ผู้เขียนตั้งใจให้มีความสมดุลระหว่าง "การเติบโตหรือความรวดเร็ว"
  และ "ความยั่งยืน" เพราะถ้าเน้นแต่เรื่องการเติบโตหรือความรวดเร็วเป็นหลัก
  ธุรกิจของคุณก็จะเติบโตได้ดี แต่ฐานรากไม่แข็งแรง หรือถ้าเน้นแต่ความยั่งยืน
  ธุรกิจของคุณก็จะไปเรื่อยๆ ไม่เติบโตตามที่คุณคาดหวังไว้

ข้อมูลหนังสือ