เนื้อหาในเล่มเป็นการรวบรวมปรัชญาจากคัมภีร์เต๋าเต๋อจิง
ของเหลาจื่อ ซึ่งเป็นคัมภีร์ปรัชญาอันเก่าแก่ มีอายุยาวนาน
กว่า 2,500 ปี นำมาเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายมาก
ยิ่งขึ้น แต่ยังคงความลึกซึ้งของเนื้อหาเอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ข้อมูลหนังสือ

  • วิถีแห่งเต๋า
  • ผู้เขียน: เหลาจื่อ
  • สำนักพิมพ์: ก้าวแรก
  • จำนวนหน้า: 432 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — กันยายน 2564
  • ISBN: 9786164342538