ชีวิตที่ดีมาจากความสัมพันธ์ที่ดีและการฟังที่ดีจะช่วยให้เราดูแลความสัมพันธ์กับคนที่เรารักได้

"ฟังสร้างสุข Listen with Your Heart" จะพาให้เรารู้จัก "การฟังอย่างลึกซึ้ง" ซึ่งเป็นทักษะการฟังที่เราต้องพยายามก้าวข้ามเสียงตัดสินเล็กๆ ในหัวของเราเราจะฟังอย่างไม่สอดแทรก และห้อยแขวนความรู้สึกของตัวเองไว้ก่อนทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะ "ฟัง" คนตรงหน้าอย่างแท้จริง

"ฉันไม่ตัดสิน ฉันสนใจอยากฟังสิ่งที่เธอพูด"

ถ้าเราเปิดใจและฝึกฝนการฟังแบบนี้ผู้พูดจะเปิดใจและกล้าเปิดเผยความรู้สึกนำไปสู่ความเข้าอกเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ซึ่งเป็นต้นทางสู่การคลี่คลายปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ ความสัมพันธ์ต่อกันจึงดีขึ้นได้ เพียงแค่เริ่มต้นจากการฟัง

ข้อมูลหนังสือ

  • ฟังสร้างสุข
  • แปลจากหนังสือ: Listen with Your Heart
  • ผู้เขียน: ธนาคารจิตอาสา
  • สำนักพิมพ์: SOOK Publishing
  • จำนวนหน้า: 176 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2564
  • ISBN: 9786163932419