ประเด็นสำคัญของหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงปรากฏการณ์ “ตาสว่าง” ของข้าพเจ้า และการปลดเปลื้องอคติให้แลเห็นความยิ่งใหญ่ของนายปรีดี พนมยงค์ ข้าพเจ้าพยายามต่อสู้ต่างๆ เพื่อความจริงและสามารถแหวกออกไปจากความเท็จ เพราะฉะนั้น จึกอยากให้ท่านทั้งหลายฝึกจิตอันนี้ไว้อย่าไปเชื่อสิ่งที่เขาหลอกล่อมอมเมา ไม่ว่าพวกที่เชียร์นายปรีดี หรือพวกที่ด่านายปรีดี ให้ฟังหูไว้หู แล้วศึกษาด้วยตัวเราเอง

ข้อมูลหนังสือ

  • เรื่องนายปรีดี พนมยงค์ ตามทัศนะ ส. ศิวรักษ์
  • ผู้เขียน: ส. ศิวรักษ์
  • สำนักพิมพ์: สืบสาส์น
  • จำนวนหน้า: 296 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 7 — กันยายน 2564
  • ISBN: 9786165863247