หนังสือ “รักและการปฏิวัติ: การเมืองวัฒนธรรมว่าด้วยความรักของปัญญาชนฝ่ายซ้ายไทยยุคสงครามเย็น” เป็นหนังสือที่ปรับปรุงแก้ไขมาจากรายงานวิจัยเรื่อง “ความคิดและการเคลื่อนไหวทางความคิดเรื่อง ‘ความรักที่ก้าวหน้า’ ของนักศึกษาและ ปัญญาชนฝ่ายซ้ายไทยในช่วงระหว่างทศวรรษ 2490–2520” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลหนังสือ

  • รักและการปฏิวัติ
  • ผู้เขียน: ธิกานต์ ศรีนารา
  • สำนักพิมพ์: ศยาม
  • จำนวนหน้า: 304 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2564
  • ISBN: 9786164860537