ประเด็นที่ผมอยากจะบอกคือ ผมไม่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาในฐานะของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ด้านภาษาอย่างสุดยอด แต่สิ่งที่ผมต้องการจะนำเสนอคือ วิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แตกต่างจากการท่องจำแต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นในภาพใหญ่ แม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับภาษ แต่หัวใจหลักของหนังสือก็ยังคงเหมือนหนังสือเล่มอื่นๆ ที่ผมเขียนมาก่อนหน้าคือ การเรียนด้วยการเข้าใจรากที่มาขององค์ความรู้่ ไม่ใข่แค่ท่องจำแต่เพียงอย่างเดียว

ข้อมูลหนังสือ